Chào bạn nếu bạn đang cố gắn truy cập vào một website hay cái đéo gì đó và bạn đéo biết mật khẩu hay bị Firewall nó chặn lại,
bạn sẽ phải cần đến phương pháp brute-force này,...


-->Đừng quên theo dõi Oppa Eopi đáng yêu của chúng ta tại Facebook nhé

BẮT ĐẦU HACK!